Τα προϊόντα της MARIS POLYMERS είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με όλες τις οδηγίες της Ε.Ε.
Επίσης φέρουν διάφορες πιστοποιήσεις σύμφωνα με εθνικές προδιαγραφές των χωρών στις οποίες κυκλοφορούν.

banner-contact-usnow